MIRAIZU CO., LTD.

Sản phẩm nổi bật

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực A

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
お問い合わせ

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực B

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
お問い合わせ

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực C

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
お問い合わせ

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực D

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
お問い合わせ

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực E

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
お問い合わせ

Căn hộ chung cư cho thuê tại khu vực F

Giới thiệu chung Căn hộ 2PN Pearl Plaza mang đến một không gian sống hoàn hảo...

物件名: Căn hộ tầng 5
地域: Quận Cầu Giấy
面積: 120m2
現状: Xây mới
便益: Đầy đủ nội thất
日付: 18/01/2019
1₫
2₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: